CDSL Art Collective Redesign – Summer 2020

Design by Duc Viet, Hanh Ngan, Hieu Marlin.
Video by Ngoc Nguyen & Duc Viet.
Showcase created & edited by Duc Viet.
Photos taken by Duc Viet & Vinh Dao.

Animation by Duc Viet.
TRIAL AND ERROR:

Bộ nhận diện cũ của CDSL có những vấn đề gì?
1. Phức tạp.
2. Sử dụng quá nhiều màu sắc và phối màu phức tạp.
3. Khó nhận diện từ xa, khó áp dụng vào các ấn phẩm hay merchandise.
 
Bộ nhận diện mới của CDSL sẽ phải xử lí những vấn đề đó, đồng thời đảm bảo:
1. Tính quen thuộc so với logo cũ.
2. Gọn gàng, đơn giản, hợp thời – nhưng vẫn mạnh mẽ và khẳng định được cá tính riêng của nhóm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *