Presskit: Mỹ Anh (2020)

Bộ ảnh Presskit cho Mỹ Anh, một nghệ sỹ độc lập tại Hà Nội.


Ảnh đã xuất hiện tại:

Tiin   Kênh14  Vov.vn  Tuổi trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *