my Tet, our Tet (2019)

Dedicated to Hiền Phương. Hanoi to Fort Worth.
Một mini-series ngắn; với [gần như] trọn vẹn những cảm xúc, quan điểm, ấn tượng riêng tư của bản thân và cảm quan của tôi với dịp Tết Nguyên đán 2019.
Toàn bộ ảnh trong mini-series được thực hiện trong Tháng Hai năm 2019 bằng iPhone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *