To The Horizons

Lời tri ân của mình đến với những người bạn, những người anh/chị nghệ sĩ đang ngày đêm cống hiến năng lượng của mình cho âm nhạc. Một vinh dự nho nhỏ khi được chứng kiến và theo chân họ – để lại dấu ấn của mình và bước đến những ‘chân trời’ mới.

My gratitude goes to my friends, my brothers, and sisters – the artists who are devoting their energy to music, nine to five. It’s a small honor to witness and follow them leaving their mark on the Vietnamese music scene and stepping ‘into the horizons’.


 

T

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *